Oceňování nemovitostí - Odhady, Posudky, Projekty - fa. BEČIČKA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Oceňování nemovitostí

Provádíme oceňování nemovitostí

 • administrativní - podle platných cenových předpisů - pro účely daní, poplatků, pozůstalostní řízení u notáře atd.


 • tržní - odhad tržní hodnoty za použití Mezinárodních oceňovacích standardů IVS (The International Valuation Standards); tržní ocenění je možno použít pro validaci administrativního ocenění nebo lze použít samostatně jako samostatné nebo kontrolní ocenění před koupí - prodejem konkrétní nemovitosti nebo souboru nemovitostí


 • speciální - provede se analýza dle požadavků zákazníka a/nebo specifik oceňované nemovitostiBěžně a rutinně oceňujeme

 • obytné budovy, bytové objekty


 • byty


 • administrativní budovy


 • budovy občanské vybavenosti


 • rodinné domy


 • průmyslové objekty


 • zemědělské objekty


 • komunikace, vodní toky, dálková vedení, včetně všech objektů


 • další inženýrské stavby, letiště, hřiště


 • rybníky, vodní nádrže, náhony, zavlažovací kanály, studny aj.


 • pozemky stavební, pozemky zahrad, zemědělské a všechny další druhy pozemků


 • trvalé porosty


 • lesní porosty


 • a další


Při ocenění lesa a lesních pozemků spolupracujeme s odborníky dané úzké specializace.

Při ocenění podniků spolupracujeme s týmem jednotlivých specialistů.

IT = 1 + -0,10 = 0,90

Výpočet indexu polohy IP příloha č. 18a, tabulka č. 4

Znak Kvalitativní pásmo Pi

1. I. Bez většího významu 0,00
2. III. Centrální území obce 0,01
3. II. Objekty pro bydlení 0,00
4. I. Žádný obchod -0,03
5. I. Žádná základní škola -0,03
6. I. Žádné zdravotnické zařízení -0,03
7. II. Omezené dopravní spojení 0,00
8. II. Bezproblémové okolí 0,00
9. II. Průměrná nezaměstnanost 0,00
10. III. Bez vlivu 0,00
11. II. Bez dalších vlivů 0,00
∑ -0,08

IP = 1 + -0,08 = 0,92

Výpočet indexu konstrukce a vybavení IV příloha č. 20a, tabulka č. 2

Znak Kvalitativní pásmo Vi

0. I. Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP
- se šikmou nebo strmou střechou
1. III. Samostatný rodinný dům 0,00
2. III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00
3. II. 45 cm 0,00
4. III. Podlažnost = 1 0,02 a)
5. II. Přípojka elektro, vlastní studna na pozemku -0,05
6. I. Lokální na tuhá paliva -0,08
7. I. Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod, chemické
WC -0,10
8. I. Bez dalšího vybavení 0,00
9. I. Zanedbatelného rozsahu -0,05
10. II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad
25 m2 0,00
11. III. Nad 800 m2 celkem 0,01
12. I. Významně snižující cenu -0,10
13. V. Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé
životnosti) 0,40 x 0,60 *)

a) podlažnost se stanoví jako podíl celkové ZP všech podlaží a ZP 1. NP
(141) / (141) = 1
*) kategorie E - koeficient s pro stavby starší než 80 let

IV = (1 + -0,35) x 0,40 x 0,60 = 0,156

 
Zelená 695
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky