Projekční práce - Odhady, Posudky, Projekty - fa. BEČIČKA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Projekční práce


Projekční práce ve stavebnictví
jsou velmi náročnou činností. Náročnou i časově. Proto, pokud uvažujete o zadání vypracování projektové dokumentace, učiňte tak s dostatečným předstihem podle charakteru a rozsahu zakázky.


Vypracujeme projektové dokumentace všech stupňů, přesně odpovídající požadavkům legislativy stavebního práva tak, abyste dosáhli bez problémů potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů, ad, podle jednotlivých ustanovení stavebního zákona a prováděcího předpisu.

V oboru pozemních staveb jde o projekty novostaveb, projekty rekonstrukcí, přestaveb, přístaveb aj.

Například

Rodinných domů, staveb doplňujících užívání rodinných domů, jako jsou ploty, terasy, bazény, skleníky, sauny, pergoly, chodníky, příjezdové cesty, opěrné zdi, apod.


Domů atypických vícebytových se třemi a více byty, velkých vil, administrativních budov, provozních budov

Hospodářských částí usedlostí, zemědělských staveb

Skladů, samostatných sklepů, drobných provozoven, dílen, garáží

A další …. Informujte se, velmi rádi se vám budeme věnovat

Pokud jde o rozsah projekčních prací v oboru staveb vodních, resp. vodohospodářských a staveb krajinného inženýrství, je uveden zde


 
Zelená 695
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky